Lãi vay cao hơn vì vị thế “quốc gia thu nhập trung bình thấp”

“Tuyệt đối tránh dùng dự trữ ngoại hối tài trợ đầu tư công”
Ngân sách Nhà nước sẽ chịu sự giám sát của cộng đồng
“Ngáo ộp” lãi suất FED có đe tỷ giá USD/VND?

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0