Tag: Billboard alternatives

Indonesia nới lỏng quy định cho phép người nước ngoài mua nhà

. Theo một thông báo chính thức, Tổng thống Widodo đã đồng ý với đề xu ...

Kỳ vọng đòn bẩy người nước ngoài

. Điều 159 quy định thêm về tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nh ...

Sở hữu nhà tại Việt Nam: Người nước ngoài vừa mừng vừa lo

. Ngày 17-7, tại TP HCM, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (Horea) phối hợp ...

Người nước ngoài sở hữu nhà ở: Còn nhiều băn khoăn

. Về quy định thời hạn sở hữu nhà đối với người nước ngoài là 50 năm v ...

Vì sao người nước ngoài chưa muốn mua nhà tại Việt Nam?

. Ông Harry (người Úc) lại băn khoăn về quy định chỉ được sở hữu không ...

Người nước ngoài mua nhà: Nỗi lo trước giờ G

. Theo luật sư David Lim, trưởng tiểu nhóm công tác đất đai thuộc Diễn ...

Rộng cửa cho người nước ngoài mua nhà tại VN

. Cụ thể, điều 159 của luật Nhà ở (sửa đổi) quy định tổ chức, cá nhân ...

Người nước ngoài muốn mua nhà tại Việt Nam cần làm gì?

. HCM đề xuất, khi tiếp nhận thông tin người nước ngoài bán nhà, cần c ...
9 / 9 POSTS