Tag: cho thuê

Tồn kho văn phòng cho thuê có thể giảm nhờ khách ngoại

. Theo Savills, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/7 cho ph ...
1 / 1 POSTS