Tag: diện tích

Từ 1/7, đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu được cấp sổ đỏ

. Theo Điều 29, Nghị định 43, thửa đất sử dụng được hình thành từ trướ ...
1 / 1 POSTS