Tag: Electronic gadgets

Việt kiều mua nhà: Vẫn chờ hướng dẫn

. Còn đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà có nhà ở riêng lẻ thì tổ ...

Lúng túng chờ hướng dẫn

. Liên quan đến Luật Kinh doanh BĐS chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 ...
2 / 2 POSTS