Tag: góp vốn

Không phân chia lợi nhuận cho các bên góp vốn bằng sản phẩm nhà ở

. Do đó, việc nhà đầu tư trả tiền theo hợp đồng cho chủ đầu tư, tức là ...
1 / 1 POSTS