Tag: nhà đầu tư châu

Nhà đầu tư châu Á chi 40 tỷ USD vào bất động sản nước ngoài

. Bên cạnh việc đầu tư trực tiếp, các quỹ đầu tư châu Á có thâm niên t ...
1 / 1 POSTS