Tag: ở trung quốc

Mốt thuê ‘Tây’ để câu khách mua nhà ở Trung Quốc

. Theo tờ báo, một số nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đã thuê c ...
1 / 1 POSTS