Tag: Online boutiques

Phát triển nhà ở xã hội: Cung – cầu khó gặp nhau

. Không thể phủ nhận những lợi ích về mặt xã hội và kinh tế mà chính s ...

Không phân chia lợi nhuận cho các bên góp vốn bằng sản phẩm nhà ở

. Do đó, việc nhà đầu tư trả tiền theo hợp đồng cho chủ đầu tư, tức là ...

Người Mỹ làm nhà ở cho người thu nhập thấp thế nào?

. Các đơn vị trực thuộc (Quy hoạch và Phát triển cộng đồng, Nhà ở, và ...

Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7: Nguy cơ “xù” phí bảo trì

. Cũng lo lắng không kém về khoản phí bảo trì từ chủ đầu tư, ông Nguyễ ...
4 / 4 POSTS