Tag: phải xây

Từ 1/7/2015, muốn bán nhà phải xây xong móng

. Trong trường hợp chủ đầu tư huy động nguồn tài chính khi dự án chưa ...
1 / 1 POSTS