Tag: Pop music books

Trước giờ G ngày 1/7/2015, điểm danh “dấu ấn” của Luật Kinh doanh BĐS

. Điều 60 quy định về phạm vi kinh doanh dịch vụ bất động sản của tổ c ...

Luật Kinh doanh BĐS 2014: Giờ G đã điểm?

. Vì theo quy định, để được ngân hàng ký cam kết bảo lãnh, có giá trị ...

Thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS thế nào khi chưa có nghị định?

. Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được quy định tại khoản 2 Đi ...
3 / 3 POSTS