Tag: sở hữu

Nhập cảnh vào Việt Nam là được quyền sở hữu nhà

. Người Việt Nam định cư tại nước ngoài và người nước ngoài khi được p ...

Sở hữu nhà tại Việt Nam: Người nước ngoài vừa mừng vừa lo

. Ngày 17-7, tại TP HCM, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (Horea) phối hợp ...
2 / 2 POSTS