Tag: tăng giá nhà

Đà tăng giá nhà tại Anh tiếp tục có xu hướng chững lại

. Số khoản vay thế chấp để mua nhà trong tháng này là 40. 600, giảm 1% ...
1 / 1 POSTS