Tag: tranh chấp

Bùng phát các cuộc tranh chấp chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh

. Cụ thể, chỉ có 26 chung cư thành lập Ban quản trị; trong số đó có 6/ ...
1 / 1 POSTS