Tag: tỷ giá

“Lý do thứ 7” để giữ nguyên tỷ giá

. Song, tình huống đặt ra, nếu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phá giá thì ...

Chính phủ yêu cầu ổn định tỷ giá

. Định hướng điều hành chính sách tỷ giá tiếp tục được nhấn mạnh. Cụ t ...
2 / 2 POSTS